Bạch Tiểu Phụng's Recent Activity

  1. Bạch Tiểu Phụng đã trả lời vào chủ đề TỔNG HỢP THƠ ĐA THỂ LOẠI - BẠCH TIỂU PHỤNG.

    [IMG] TỰ TRÀO... Lãng mạn tựa lời thơ Bồi hồi khi nức nỡ Hoa hữu ý lặng thầm Nước vô tình cứ ngỡ Năm tháng đã dần phai Mảnh tình...

    22/5/18 lúc 11:47
  2. Bạch Tiểu Phụng đã có avatar mới.

    22/5/18 lúc 11:45